Một số hình ảnh gian hàng RINKI tại triển lãm Vietbuild 11 – 2016

Một số hình ảnh gian hàng RINKI tại triển lãm Vietbuid 11 – 2016

20161118_084403

2

6

7

3

vietbuild-2016-232

vietbuild-2016-188

vietbuild-2016-191

bang khen copy

cup copy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *